Baner

Dla Twojego projektu

Realizujemy wsparcie techniczne dla projektantów na każdym etapie procesu projektowania obiektu. Zakres naszych działań może obejmować etap rozmów i konsultacji z inwestorem czy sam proces projektowania. Celem naszych działań jest zoptymalizowanie projektu i uwzględnienie elementów mających istotny wpływ na jego późniejszą eksploatację, bezpieczeństwo czy wymagania rynku ubezpieczeniowego.

Niejednokrotnie obiekty zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami a nie uwzględniające zmieniających się wymagań w obszarze ubezpieczeń nie mogą zostać objęte ochroną ubezpieczeniową. Wpływa to negatywnie nie tylko na poziom bezpieczeństwa przedsiębiorstwa, ale również może uniemozliwić otrzymanie kredytu czy innej formy finansowania na korzystnych warunkach.

Zakres oferty

Publikacje